Защита на лични данни

Ние се ангажираме със защита на личните ви данни, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Екстравида ООД може да използва личните данни на потребителите на сайта единствено и само за приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът (Екстравида ООД) гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на потребителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от негова страна.

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от тях в момента на регистрацията.

Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на потребителя може да бъде изразено по всяко време.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към него, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на потребителя в електронния магазин на Доставчика.

С приемането на настоящите Общи условия потребителят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина потребителят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола на адрес:

http:/