Права за ползване

АВТОРСКО ПРАВО

Настоящата интернет страница (интернет сайт) е собственост на „Екстравида” ООД, ЕИК 203188214, със седалище и адрес на управление в гр. София 1111,р-н Слатина  ж.к.Гео Милев,  ул. Калина Малина 24 вх.А ап.25

Общи Условия

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между „Екстравида” ООД (наричан по-долу Екстравида) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн extravida.eu (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Extravida.eu, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези „Общи условия“.
Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на витамини и хранителни добавки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. „Екстравида” ООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.
Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма „Екстравида” ООД.
При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето „Съгласен съм с „Общите условия““ клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия“ и ги приема.

Поверителност на данните

Личните данни, които Extravida.eu.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Extravida.eu гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на extravida.eu, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Поръчка

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас е-мейл ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.
Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоките от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на Поръчката си на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Extravida.eu

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

– да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Екстравида ООД Услуги;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
– да уведомява незабавно Екстравида ООД  и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
– да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на extravida.eu.

Екстравида ООД  няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
Екстравида ООД  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на extravida.eu или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Екстравида ООД, в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
Екстравида ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Екстравида ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Екстравида ООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Екстравида ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Спорове и жалби

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.

Гаранция на стоката

Всички стоки, предлагани в Екстравида ООД, са предоставени  директно от производителя.